Różne systemy w jednym

Jak to działa?

Stworzyliśmy system, który łączy telewizję przemysłową, kontrolę dostępu, system alarmowy, sygnalizacji pożaru i automatykę budynkową.


Zarządzanie zdarzeniami z różnych systemów stało się proste. Reakcja na sytuację alarmową szybsza. Kontrola i raporty z systemu są łatwe do wykonania.

Dowiedz się więcej

Wycena systemu

Przygotuj dane dotyczące: systemów podlegających integracji, ilości elementów każdego systemu, ilości pomieszczeń na obiekcie

1

Interfejsy


Wybierz systemy, które mają podlegać integracji. Zostały one podzielone na kategorie. Pomiń kategorie, które Cię nie dotyczą.

2

Konfiguracja


Policz ilość elementów z wszystkich systemów łącznie - elementy detekcyjne, drzwi z kontrolą dostępu itd.

3

Mapa


Policz ilość pomieszczeń na obiekcie łącznie na wszystkich kondygnacjach, które mają być zwizualizowane na mapie.

4

Wdrożenie


Dodaj odpowiednią liczbę licencji, rozszerzeń oraz wdrożenie.