Poznaj funkcjonalności systemu BigEye DS

MapaMapa przygotowana jest w oparciu o obraz wektorowy. Można ją w prosty sposób przybliżać, oddalać, klikać na jej elementy, używać prawokliku do wyświetlania dodatkowych funkcji. Po lewej stronie znajduje się przycisk do wyświetlenia nawigacji obiektowej, gdzie do wyboru są wszystkie dostępne budynki i wszystkie dostępne poziomy. Mapa jest w ciemnej kolorystyce ze względu na specyfikę wykorzystania – ekran jest włączony całą dobę, ochrona pracuje również w nocy.
 
 

CCTVIntegracja systemu CCTV z innym systemem, np. SSWiN lub KD, pozwala na powiązanie zdarzenia z jednego systemu z obrazem z systemu drugiego, np. zdarzenie otwarcia drzwi kartą jest powiązane z krótkim materiałem wideo obrazującym otwarcie drzwi. Warunkiem jest powiązanie kamery (elementu z systemu CCTV) z drzwiami (element systemu KD) w systemie BigEye. Podobnie materiał wideo może być gromadzony dla wszystkich zdarzeń alarmowych, np. włamanie, pożar, przycisk napadowy, forsowanie drzwi itp.

SSWiNBigEye DS pozwala na podział obiektu (na strefy) zarówno pod kątem technicznym (wymuszonym przez konfigurację central systemów integrowanych), jak i logicznym / administracyjnym (zgodnie z przeznaczeniem pomieszczeń). Cała strefa po najechaniu na nią kursorem podświetla się na kolor niebieski. Daną strefę można zazbroić oraz rozbroić z poziomu mapy (z poziomu systemu BigEye DS). W zależności od ustalonych procedur, może to być funkcja standardowego użycia lub opcja wywołująca alarm.
 
 

AlarmWywołanie alarmu powoduje w systemie cztery akcje:
 1. Alarm dźwiękowy ze stacji systemu BigEye – jest to dodatkowy alarm dźwiękowy (zastosowanie, gdy alarm wywołany jest w obiekcie oddalonym od stanowiska ochrony, przez co alarm dźwiękowy na obiekcie może nie być słyszalny).
 2. Podgląd z kamery (jeśli jest w tym obszarze kamera) – otwiera się w osobnym oknie.
 3. Pojawienie się alarmu na mapie – strefa i czujka, która wywoła alarm migają na czerwono, czujka sygnalizuje alarm powiększającym się okręgiem (tzw. efekt balona) z numerem alarmu.
 4. Pojawienie się alarmu w formie tekstowej na liście alarmów, wraz ze scenariuszem postępowania dla pracowników ochrony.

Lista alarmówLista alarmów jest zawsze otwarta w osobnym oknie (jednym z trzech podstawowych okien). Jeśli nie ma żadnego wywołanego alarmu ekran pozostaje pusty. Po zdarzeniu alarmowym, na liście alarmów pojawia się alarm w formie tekstowej.
Tekst alarmu zawiera:
 • oznaczenie czujki zgodne z numenklaturą systemu, który wysyła sygnał
 • dokładny czas wywołania alarmu
 • przycisk „Odwołaj alarm”
 • przycisk „Pokaż mapę”
 • wewnętrzne oznaczenie alarmu i jego lokalizacji
 • scenariusz postępowania
 
 

KDSystem BigEye DS zawiera następujące funkcjonalności w zakresie kontroli dostępu:
 1. Zdalne otwieranie drzwi i szlabanów
 2. Alarm sforsowania drzwi - wywołanie tego alarmu powoduje akcje opisane wyżej.
 3. Lista zdarzeń - wszystkie standardowe sygnały z systemu, takie jak otwarcie drzwi kartą lub zdalnie są rejestrowane na liście zdarzeń i powiązane z materiałem wideo
 4. Uczenie kart (opcjonalne, zależy od modelu centrali KD) - możliwość zaprogramowania karty dla użytkownika z określonymi poziomami dostępu
 5. LPR (odczyt tablic rejestracyjnych) - możliwość automatycznego otwarcia szlabanu/bramy po odczycie numeru rejestracyjnego przez kamerę

SSPWizualizacja systemu SSP umożliwia wyświetlenie informacji o sygnale alarmowym detekcji dymu. Akcje systemu integracyjnego BigEye w tym przypadku są analogiczne do wywołania sygnału alarmu włamaniowego lub alarmu sforsowania drzwi:
 • alarm dźwiękowy ze stacji systemu BigEye,
 • podgląd z kamery (jeśli jest w tym obszarze kamera),
 • pojawienie się alarmu na mapie – strefa i czujka, która wywoła alarm migają na czerwono,
 • pojawienie się alarmu w formie tekstowej na liście alarmów, wraz ze scenariuszem postępowania dla pracowników ochrony.
 
 

Automatyka budynkowaSystem BigEye DS integruje systemy automatyki budynkowej w oparciu o rozwiązanie STERBOX. Pozwala to na kontrolę różnych elementów występujących na obiekcie, np.:
 • przekroczenie temperatury,
 • wykrycie gazu,
 • przekroczenie poziomu awaryjnego zbiornika,
 • sterowanie urządzeniami, itp.

Oszacuj koszty BigEye DS dla swojego projektu.


Przejdź do wyceny