W wycenie nie ma interfejsu, który Cię interesuje? Napisz.

Kreator szacunkowej wyceny systemu BigEye DS

Zapoznaj się z poniższymi punktami.

  1. Proszę przejść po kolei przez wszystkie zakładki kreatora wyceny.
  2. Proszę wybrać interfejsy systemów, które będą podlegać integracji. Interfejsy zostały podzielone według kategorii (odpowiednie zakładki). Jeśli nie mamy systemu z danej kategorii proszę kliknąć “Pomiń”.
  3. Proszę wskazać łączną ilość elementów ze wszystkich systemów podlegających integracji – zakładka “KONFIGURACJA“.
  4. Proszę wskazać łączną ilość pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach, które będę zwizualizowane na mapie – zakładka “MAPA”.
  5. Proszę wybrać odpowiednią ilość licencji – zakładka “LICENCJA”. Informacje na temat prawidłowego wyboru ilości znajdą Państwo w tabeli poniżej.
  6. Proszę dodać koszt wdrożenia – zakładka “WDROŻENIE”. Niezależnie od ilości licencji, integrowanych systemów czy ilości elementów, wdrożenie jest zawsze jedno.

 

Poniższa tabela obrazuje ilość licencji systemu BigEye DS, które należy dodać w zależności od ilości systemów integrowanych, ilości elementów systemów i limitów związanych z wizualizacją obiektu.

Ilość integrowanych systemów Niezbędna ilość licencji Ilość integrowanych elementów łącznie ze wszystkich systemów Ilość ustawionych procedur Ilość opracowanych planów sytuacyjnych Ilość pomieszczeń na jednym planie sytuacyjnym
Integracja 2 systemów 1 licencja w tym: 1000 50 10 50
Integracja 3 systemów 2 licencje 2000 100 20 50
Integracja 4 systemów 2 licencje 2000 100 20 50
Integracja 5 systemów 3 licencje 3000 150 30 50
Integracja 6 systemów 3 licencje 3000 150 30 50